Voor wie is counseling / coaching geschikt?

 

Voor iedereen die openstaat voor verandering, zowel volwassenen als kinderen (vanaf 7j).

Maar ook voor wie de onderstaande punten belangrijk zijn:

 

- geen lange wachtlijsten

- een informele sfeer

- aanpak op jouw maat

- tijd om jezelf te mogen zijn

- aandacht voor jou als persoon, hier ben je geen nummer in de rij

- bereikbaarheid, ook na de sessies

 

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig, je kan zo bij mij terecht.

Maar belangrijk is te weten dat counseling / coaching geen vervanging mag zijn voor een behandeling op medisch advies. Het mag wel een aanvulling zijn tijdens, voor of na een traject bij een psycholoog, indien de huisarts of psycholoog hiervoor de toestemming geeft.

 

Wanneer je niet in de mogelijkheid bent om tot bij mij te komen, dan bezoek ik je thuis. 

Wat is counseling / coaching?

Counseling

is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening, uitgaande van gezonde mensen die geloven in de mogelijkheid tot verandering.

Het doel is mensen inzicht te geven in hun manier van denken en hen op weg te helpen naar een leven waarin de zonnige dagen overheersen en de donkere dagen terug op de achtergrond geraken.

 

Coaching

is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening, uitgaande van gezonde mensen die geloven in de mogelijkheid tot verandering.

Het doel is mensen gericht te sturen en tools aan te reiken zodat ze in positieve zin kunnen veranderen om hun gewenste doelen te bereiken. En, door het bekomen inzicht, deze positieve levenswijze kunnen blijven aanhouden. 

 

Hoe werk ik?

 

In counseling draait alles om jou. Jij staat centraal en jij bepaalt de inhoud van het gesprek.

Je mag me alles vertellen, maar voel je zeker niet verplicht. Ik ben gebonden aan geheimhoudingsplicht, maar ook aan meldplicht. Dit wil zeggen dat alles wat hier verteld wordt, ook binnen deze vier muren blijft, behalve als je me iets vertelt waarvan ikzelf ook meldingsplicht heb.

 

Het is de bedoeling dat we in een eerste gesprek tot een soort doelstelling komen. Jij vertelt me wat je tot bij mij heeft gebracht en samen bekijken we de situatie. Eens de kern duidelijk is, schetsen we de ideale uitkomst, de zogenaamde 'hulpvraag'. Met andere woorden, jij bepaalt wat je wil bereiken met de sessies. 

In een volgende sessie of sessies gaan we hiermee dan aan de slag.

 

Je kiest zelf of je al dan niet een vervolgsessie neemt. Maar het is belangrijk dat je weet dat een verandering in kleine stappen komt en dat je dus niet onmiddellijk het gewenste resultaat bekomt. Het is daarom gewenst dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Een counselingtraject is dus vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

 

Ik ben geen dokter of psycholoog, daarom stel ik geen diagnose en schrijf ik ook geen medicatie voor. Indien nodig, zal ik je het advies geven contact op te nemen met de huisarts. De Reflectie is niet verbonden aan de mutualiteit, daardoor is het tarief helaas ook het bedrag dat je zelf volledig zal betalen.

Wanneer je een bewijs nodig hebt van je bezoek aan de Reflectie kan ik dit voor je opstellen, maar weet dat dit geen geldig afwezigheidsattest is.

Per sessie zal er een verslag worden opgesteld. Dit om de vooruitgang te kunnen monitoren. Deze info zal niet gedeeld worden met derden. Heb je een verslag nodig voor derden, dan kan ik je altijd een duplicaat bezorgen.

Nog vragen? We zijn op ieder moment van de dag bereikbaar: